Tháng Mười 15, 2006

Hai tuần sau bão Xangsane – Vươn lên trong gian khó

Đã 2 tuần sau khi cơn bão Xangsane đi qua, người dân ĐN tích cực bắt tay vào khắc phục hậu quả do cơn bão …

Đọc tiếp →

© 2022 by thienvv.com

Scroll to Top