Tháng Năm 17, 2007

Tam Kỳ – Những ngày công tác

Bây giờ đã là 9 giờ tối.. phù.. vừa xong việc. Tam Kỳ hôm nay nóng quá, nghe nói Đà Nẵng cũng nóng, may mà …

Đọc tiếp →

© 2023 by thienvv.com

Scroll to Top