Tháng Năm 3, 2011

Pháo hoa Đà Nẵng 2011 – Đội Italia

Một vài ảnh pháo hoa đội Italia (giải nhất Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế 2011 tại Đà Nẵng) Xem thêm:

Đọc tiếp →
pháo hoa đà nẵng

Pháo hoa Đà Nẵng 2011 – Đội Hàn Quốc

Một vài ảnh pháo hoa đội Hàn Quốc. Giải nhì Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế 2011 tại Đà Nẵng

Đọc tiếp →

Pháo hoa Đà Nẵng 2011 – Đội Trung Quốc

Một vài ảnh pháo hoa đội Trung Quốc (đồng giải nhì Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế 2011 tại Đà Nẵng).

Đọc tiếp →

Pháo hoa Đà Nẵng 2011 – Đội Anh & Việt Nam

Một vài ảnh pháo hoa đội Anh và Việt Nam (đồng giải ba Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế 2011 tại Đà Nẵng)

Đọc tiếp →

© 2023 by thienvv.com

Scroll to Top