Tháng Tám 23, 2011

Một chút kỷ niệm “Thanh lịch”

Tháng tám Hà Nội vẫn chưa vào thu. Trời vẫn nắng đong đầy và oi bức. Những cơn gió heo may mải miết chốn nào …

Đọc tiếp →

© 2024 by thienvv.com

Scroll to Top