Tháng Hai 17, 2013

Tặng..

Muốn được người tặng bài thơ con cóc Để đêm về đọc trong những giấc mơ say Dẫu không hay cũng cảm thấy tràn đầy …

Đọc tiếp →

© 2023 by thienvv.com

Scroll to Top