Tháng Bảy 15, 2016

Dốt mà không dám hỏi

Hồi mới bắt đầu triển khai Fsoft, có lần khách Tây sang dạy cho quân của tôi một công nghệ mới. Sau cả buổi chiều …

Đọc tiếp →

© 2023 by thienvv.com

Scroll to Top