Tháng Bảy 8, 2012

Nghe “Dương cầm thu không em”

Mở nhạc ngồi làm việc, tình cờ playlist chạy bài “Dương cầm thu không em”. Đã vài lần nghe tên bài này nhưng không để …

Đọc tiếp →

© 2023 by thienvv.com

Scroll to Top