Tháng Tám 18, 2012

Súng sơn – Chuông không reo cũng bắn

Cuối tuần cùng đồng nghiệp “chiến” một trận thiệt là đã đời, phê đê tê mê.

Đọc tiếp →

© 2023 by thienvv.com

Scroll to Top