Tháng Tám 21, 2014

gai hoa hồng

Sợ vợ – Nhìn từ góc độ biện chứng

Chuyện sợ vợ lâu nay không hiếm nên những câu chuyện vui về sợ vợ càng nhiều. Có câu chuyện kể nghe cho vui. Có …

Đọc tiếp →

© 2024 by thienvv.com

Scroll to Top