Tháng Tám 31, 2014

Lại nói chuyện số phận

Bạn tin là con người ai cũng có số. Quên đi, số phận của bạn, do bạn tạo ra. Đừng ngồi đó mà suốt ngày …

Đọc tiếp →

© 2022 by thienvv.com

Scroll to Top