Tháng Mười 14, 2014

HoaiNiem

Hoài niệm

Tình cờ hôm nay lại nói chuyện về trường xưa bạn cũ. Về mở hộp kỷ vật ra xem, mọi thứ giống như mới ngày …

Đọc tiếp →

© 2024 by thienvv.com

Scroll to Top